Corneatopografie

topografie

Corneatopografie is het zeer nauwkeurig in kaart brengen van de vorm en kromming van het hoornvlies. Dit wordt gedaan met een topograaf. Het meet niet alleen de centrale bolvorm, maar is veel uitgebreider. Hij meet ongeveer 16000 punten van het hoornvlies waardoor de vorm van dat oog volledig in kaart wordt gebracht. Er wordt door de computer een topografie van gemaakt. Een afbeeldingen met verschillende kleuren die bij de verschillende krommingen horen. Het vooral gebruikt bij specifiekere lensaanpassingen, refractie chirurgie (laseren) en bij sommige oogaandoeningen.